Tag Rygbi Yfory – Tag Rugby Tomorrow

Bl 5 a 6

Cofiwch mae’r tag rygbi i holl ddisgyblion bl 5 a 6 yfory. Mi fydd y bws yn gadael yr ysgol am 8:45. Dewch i’r ysgol yn gwisgo eich dillad ymarfer corff os gwelwch yn dda a chofiwch eich brechdannau. Byddwn yn rhoi crys i’ch plentyn yn y bore. Yn anffodus, mae llawer o grysau ysgol ar goll. Os oes gennych chi grys adref, gofynnwn yn garedig i chi ddod a fo yn ol os gwelwch yn dda. Byddwn yn ol erbyn diwedd y dydd.

Year 5 a& 6

A reminder about the tag rugby tomorrow for all year 5 & 6 pupils. The bus will be leaving school at 8:45 a.m. Please come to school dressed ready in your P.E. kit and remember a packed lunch. We will give your child a sports top in the morning. Unfortunately, many tops have gone missing. If you have a top at home, we kindly ask you to return it. The pupils will be back by the end of the day.