Tâl Aelodaeth yr Urdd – Urdd Membership Fee 2018-19

Gallwch ymuno â’r Urdd ar  y wefan – urdd.cymru/ymuno  – Tâl yr aelodaeth yw £7 y plentyn neu £19 y teulu (3 neu fwy o blant).

Gweler y llythyr atodol.

You can join the Urdd on-line at – urdd.cymru/join  –  The membership fee is £7 per child or £19 per family (3 or more children).

Please see the attached letter.

Aelodaeth yr Urdd 2018