The Apprentice

Rydym wedi trefnu tasg menter a busnes ‘Yr Apprentice’ i’r ysgol gyfan er mwyn i bawb fod yn rhan o godi elw i wella’r ysgol. Mae pob dosbarth yn dechrau efo £20 i greu cynnyrch i werthu yn y ffair gyda’r her o wneud elw (Yn union fel Syr Alan Sugar!).  Cystadleuaeth yw’r dasg ac mae’r dosbarthiadau yn cadw popeth yn gyfrinachol. Mae’r plant A’R staff yn gystadleuol iawn!

Bydd gwobr ar gyfer y dosbarth sy’n ennill. Pob lwc i bawb!

We have organised a business and enterprise task; the ‘Apprentice’ for the whole school so that everyone can be a part of raising profits to improve the school. Each class has been given £20 as a starting point to create a product to sell at the fair with the challenge of making a profit (Just like Sir Alan Sugar!). The task is a competition and the classes are keeping their ideas secret. The children AND the staff are very competitive. 

A prize will be given to the winning class. Good luck!