Tomorrow’s WASPS yfory

Neges i adael i chi wybod mae’r chwaraeon yfory wedi cael ei ohirio o ganlyniad i ragolygon y tywydd. Os bydd y digwyddiad yn cael ei ail-drefnu, byddwn yn defnyddio’r cyfraniad yr ydych wedi ei dalu yn barod. Os does dim modd ail-drefnu byddwn yn rhoi yr arian yn ol ar eich cyfrif parentypay.

A message to let you know that tomorrow’s sports has been cancelled due to the weather forecast. If the event is re-arranged, we will use the donation you have made already. If it isn’t possible to re-arrange the event, we will refund the amount to your parentpay account.