Trip Bl./Yr. 3 a 4 Mrs. B. W. Jones & Bl./Yr. 4 Mrs. A. Davies – 12.6.18

Fydd  bws y trip ddim yn cyrraedd yn ôl tan tua 7 o’r gloch.

The trip bus will not arrive back until about 7 p.m.

Diolch.