Trip Bl./Yr. 5 a 6 Mr. M. Roberts & Mrs. A. Davies – Dydd Gwener / Friday 22.6.18

Yn atodol mae llythyr am drip i Gonwy a Gelli Gyffwrdd i ddosbarthiadau Mr. M. Roberts (Bl. 5 a 6)  ac hefyd Mrs. A. Davies (Bl.  5 a 6) ar Ddydd Gwener, Mehefin 22ain.  Mae copi o’r llythyr wedi cael ei anfon adref gyda’ch plentyn/plant heddiw.

Attached is a copy of the letter regarding the trip to Conwy & Greenwood Forest Park for Mr. M. Roberts (Year 5 & 6) and Mrs. A. Davies’s (Year 5 & 6) classes on Friday 22nd June. A copy of the letter has been sent home with your child/ren today.

Trip Conwy & Greenwood Forest 2018 MR&AD