Trip Derbyn-Bl4 – Reception-Year 4 trip

03/07/19

Ymweliad fferm Hufen iâ Sir Gaer/ Cheshire Ice Cream Farm trip.

Er gwybodaeth mae rhagolygon tywydd Dydd Gwener, yn edrych yn braf iawn ar gyfer trip dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen a blynyddoedd 3 a 4, felly gofynnwn i chi sicrhau bod gan eich plentyn het haul a digon o ddiod. Gofynnwn i chi hefyd sicrhau eich bod wedi rhoi eli haul ar eich plentyn cyn dod i’r ysgol. Gan y bydd y disgyblion yn mynd i ardal chwarae gwlyb yno, a fedrwch os gwelwch yn dda rhoi pâr sbâr o ddillad mewn bag plastig ym mag eich plentyn- siorts, crys T a dillad isaf rhagofn iddo/iddi wlychu.

Diolch yn fawr. 

For your information the weather forecast for the Infants and Year 3 and 4 trip on Friday looks sunny, therefore we ask that you ensure your child has a sun hat and enough drink. We also ask you to ensure that you have put sun cream on your child before coming to school. Because there is a wet area there, could you please put a spare pair of clothes in a plastic bag in your child’s bag- shorts, T-shirt and underwear in case he/she gets wet.

Thank you.