Trip y Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Pupils.

Yn atodol mae llythyr am drip dosbarthiadau y Cyfnod Sylfaen i Erddig. Mae copi o’r llythyr wedi cael ei anfon adref gyda’ch plentyn/plant heddiw.

Attached is a copy of the letter regarding the Infant’s trip to Erddig. A copy of the letter has been sent home with your child/ren today.

Llythyr trip Erddig