Trip yfory – Tomorow’s Trip

Blynyddoed 5 a 6

Bydd y bws yn gadael yr ysgol am 9 y.b. Gwnewch yn siwr eich bod chi yn yr ysgol erbyn 8:45 os gwelwch yn dda. Byddwn yn cyrraedd nol erbyn 5 y.h.

Cofiwch bocs bwyd. Does dim angen arian ar gyfer y trip.

Years 5 & 6 

The bus will be leaving the school at 9:00 a.m. We ask pupils to arrive by 8:45 a.m. please. We will return by 5:00 p.m.

Remember a lunch box. No money is required for this trip.