Trip Yfory / Trip Tomorrow – Bl./Yr. 3 a 4 Mrs. B. W. Jones & Bl./Yr. 4 Mrs. A. Davies – 12.6.18

Cofiwch, mi fydd dosbarthiadau Mrs. B. W. Jones (Bl. 3 a 4) a Mrs. A. Davies (Bl.4) yn mynd ar eu trip i Gonwy a Gelli Gyffwrdd yfory.

Mi fyddwn yn gadael yn brydlon am 8.30 y.b. ac yn dychwelyd erbyn 6 o’r gloch.

Bydd angen i rieni gwneud trefniadau i sicrhau fod y plant yn cyrraedd adref o’r ysgol yn saff, os gwelwch yn dda.

Bydd y disgyblion angen dod â bocs bwyd, digon o ddiod (dim diod ‘fizzy’), het haul  ac mi fyddant angen gwisgo esgidiau call (dim ‘peep toe’). 

Fydd eich plentyn angen eli haul ymlaen cyn dod i’r ysgol.

Dim mwy na £10.00 arian poced.

Mrs. B. W. Jones (Year 3 & 4) and Mrs. A. Davies’s class (Year 4) will be going on their trip to Conwy & Greenwood Forest Park tomorrow.

We will be leaving promptly at 8.30 a.m. and will return by about 6 p.m.

Please make arrangements to ensure that your child/ren arrive(s) home safely from school.

Pupils will need to bring a packed lunch and plenty to drink (no fizzy drinks),  a sun hat  and will need to wear sensible footwear. (No open toe shoes please).

Your child will need sun-cream applying before they come to school.

No more than £10.00 pocket money.

Diolch yn fawr.