Tymor Newydd / New Term

Gwisg Ysgol / School Uniform

Gobeithio fod pawb yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa mae dydd Mercher, Medi 5ed y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant. Disgwylir bod yr holl blant yn gwisgo’r wisg ysgol cywir.

GWISG-YSGOL-GYNRADD-LLANFYLLIN

Mi fydd yr ysgol ar agor i chi brynu gwisg ysgol Dydd Mawrth, 4ydd o Fedi, rhwng 9:30-12:30 yp.  A wnewch chi gadw at yr amseroedd yma os gwelwch yn dda, oherwydd mae gennym lawer o gyfarfodydd yn ystod y dydd.

Diolch o flaen llaw.

We hope that everyone is enjoying the summer holidays. A reminder that the school re-opens for the children Wednesday, September 5th.

It is expected that all children wear the correct school uniform.

LLANFYLLIN-CP-SCHOOL-UNIFORM

The School will be open  for you to purchase school uniform Tuesday, 4th September, between 9:30-12:30 pm. Please keep to these times as we have many meetings during the day.                                                                 

Thank you in advance.

 

Bwydlen Cinio / School Menu

Mae’r fwydlen  tymor yma yr un fath a hanner tymor diwethaf. 

Mae’r fwydlen isod yn cynnwys y dyddiadau hyd at ddiwedd y tymor.  Rydym yn cychwyn ar wythnos 1.

Dydd Iau – Cinio rhost:

Wythnos 1 – Cinio Rhost Cig Eidion

Wythnos 2 – Cinio Rhost Twrci

Wythnos 3 – Cinio Rhost Porc

Welsh Primary Menu Sept 2018 A4 (1)

The menu for this term is the same as last half term.

The menu below includes the dates until end of term. We are starting on week 1.

Thursday – Roast Dinner:

Week 1 – Roast Beef

Week 2 – Roast Turkey

Week 3 – Roast Pork

English Primary Menu Sept 2018

 

Calendr Ysgol / School Calendar 2018-19

School_Term_Dates_2018-19_Cym

School_Term_Dates_2018-19_ENG