Tymor newydd/ New Term

Gobeithio fod pawb yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa mai dydd Llun, Medi 4ydd y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant. Disgwylir bod yr holl blant yn gwisgo’r wisg ysgol cywir.

GWISG YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN

Mi fydd yr ysgol ar agor i chi brynu gwisg ysgol Dydd Gwener, 1af o Fedi, 10:30-12:30. A wnewch chi gadw at yr amseroedd yma os gwelwch yn dda, oherwydd mae gennym lawer o gyfarfodydd yn ystod y dydd. Diolch o flaen llaw.

We hope that everyone is enjoying the summer holidays. A reminder that the school reopens for the children Monday, September 4th.

It is expected that all children wear the correct school uniform.

LLANFYLLIN CP SCHOOL UNIFORM

The School will be open  for you to purchase school uniform Friday, 1st September, 10:30-12:30. Please stick to these times as we have many meetings during the day. Thank you in advance.