Unwaith eto… They did it again…

Llongyfarchiadau i’r 4 yma am lwyddo i fod yn bencampwyr Gogledd Powys unwaith eto.
Pob lwc iddynt wrth gynrychioli Gogledd Powys yn rownd derfynol Gogledd Cymru yng Nghanolfan Tenis Wrecsam at ddydd Mercher, 3ydd o Orffennaf.

They did it again..
Congratulations to these 4 for becoming North Powys Champions once again.
Good luck to them as they represent North Powys at the North Wales Finals being held at Wrexham Tennis Centre on Wednesday 3rd of July.