Ymarfer Parti Llefaru, Ymgom a Dawnsio Disgo Bl 7,8,9

Gall y disgyblion sydd yn cystadlu yn y gystadleuaeth parti llefaru aros am ymarfer arol Ysgol ar ddydd Mawrth 15eg o Fawrth yn y Stiwdio Ddrama tan 5yh ogydd? Bydd beirniad yn dod mewn i feirniadu’r parti llefaru ar ddydd Llun 21ain o Fawrth yn Neuadd yr Ysgol. 
Yn ogystal, gall y rhai sy’n cystadlu yn gystadleuaeth yr Ymgom aros am ymarfer ar ol Ysgol ar ddydd Mawrth 22ain o Fawrth tan 5yh yn y Stwidio Ddrama. Bydd angen iddynt ddod a gwisg eu cymeriadau i’r ymarfer hon am rediad gwisg a bydd angen i bawb dysgu geiriau’r sgript erbyn wythnos nesaf. Gofynnaf yn garedig i chi gynorthwy nhw gyda hyn. Cyfnod y sgript yw 60au/70au ac mae’r disgyblion yn ymwybodol o ba fath o wisg dylsent casglu.  Bydd cystadleuaeth yr Ymgom yn Ysgol Dafydd Llwyd, Drenewydd ar ol Ysgol ar ddydd Gwener 25ain o Fawrth. Bydd mwy o wybodaeth yn dilyn am y trefniadau. 
Bydd y dawnswyr disgo angen gwisg du (leggins a top) a bydd yr Ysgol yn trefnu propiau ar eu cyfer. Bydd mwy o fanylion am yr Eisteddofd Ddawns i ddilyn sydd yn Ysgol Caereinion ar ol Ysgol ar ddydd Iau 24ain o Fawrth.
Diolch o galon am eich cefnogaethCould those competing in the group recitation years 7,8 &9 for the Urdd stay for a rehearsal after school on Tuesday 15th March until 5pm in the Drama Studio please? They will be judged in the school Hall on Monday 21st of March. 
Could the 4 groups competing in the Ymgom (Sketch) Years 7,8&9 stay for a rehearsal after school on Tuesday 22nd March until 5pm in the Drama Studio please? All will need to be off script by next week if you could support the learning of lines and if you could help them choose a costume for that rehearsal, I would be very grateful. The sketch is set in the 60s/70s and the pupils know what type of costume their characters should be wearing. The Ymgom will be adjudicated in Ysgol Dafydd Llwyd after school on Friday 25th March; more details to follow.
The Disco Dancing group need a black base (leggings and a top and the school will organise props for them There will be more details about the Dance Eisteddfod when we receive it but we know that it will be in Caereinion High School after school on Thursday, 24th March.
Thank you for your support.