Urdd

Llongyfarchiadau mawr i Taliesin Davies (Blwyddyn 5) am ddod yn 2il yn y gystadleuaeth Unawd offeryn taro yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Da iawn ti Tal!!

Congratulations to Taliesin Davies (Year 5) on coming 2nd in the percussion solo competition at the Urdd final. Well done you Tal!

 

 

Llwyddiant Celf a Chrefft y Cylch! Pob lwc yn y Sir ym mis Mai.

Success in the first round of the Urdd’s Arts &Crafts. Good luck in the County competition next in May.

 

 

“Ready, Steady…Cook!”

Llongyfarchiadau i Ffion Morgan Bl. 6 ac Alys Hughes Bl. 5 am ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth CogUrdd yr Ysgol. Pob lwc yn y sir!

Congratulations to Ffion Morgan Year 6 & Alys Hughes Year 5 for winning the Schools CogUrdd competition. Good luck in the next round!