Cofiwch ymaelodi efo’r Urdd erbyn prynhawn yfory. Cliciwch y ddolen isod am wybodaeth.


Remember to join the Urdd by tomorrow afternoon. Click on the link below for information.

Eisteddfod yr Urdd 2022 – Ysgol Llanfyllin, https://llanfyllin.powys.sch.uk/eisteddfod-yr-urdd-2022/