Ydych chi’n gallu helpu? Can you help?

A FEDRWCH CHI HELPU NI PLIS?

Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i helpu efo’r canlynol os gwelwch yn dda?

  • Cwblhau ardal tu allan dosbarth Mrs Martin drwy symud ychydig o bethau trwm, gosodo y turf yn ddiogel ac ychwanegu giatiau.
  • Help bob hyn a hyn efo llungopio, lamineiddio a chreu arddangosfeydd ar y waliau.
  • Rhoi ystafell ymlacio at ei gilydd (defnydd, goleuadau, paent ayyb wedi’I brynu).
  • Symud y shed ar yr iard fach yn barod i greu ‘Gorsaf Ffrindiau’.

Os hoffech helpu, cysylltwch gyda’r ysgol os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.

 

CAN YOU HELP US PLEASE?

We are looking for volunteers to help us with the following please?

  • Complete Mrs Martin’s outdoor area to by moving some heavy bits, secure the turf and add some gates.
  • Help out now and again with photocopying, laminating and creating wall displays.
  • Put together a relaxation/ chill out room in school (fabrics, fairy lights, paint etc have been purchased).
  • Move a shed on the little yard ready to create a friendship station.

If you can help, please contact the school.

Thank you very much.