Yfory – Tomorrow

Diolch i chi am gwblhau yr holiaduron.

I’r rhai ohonoch sy’n dod i’r ysgol yfory o ganlyniad i’r canllawiau, mi fydd clwb brecwast at agor am 8 y.b.

Bydd cinio ysgol ar gael fel ag arfer i’r plant sydd yno.

Os yw eich plentyn yn gymwys i brydau ysgol am ddim, cwblhewch yr holiadur isod a darllewnch y wybodaeth ar ben yr holiadur os gwelwch yn dda.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Le8IcC8FsEeuoYGv_7shRTrUYKObkGFIl9ucMn-c6XRUOUtXNkJOOVg0SUo5MlNRQ09DSkFKM0hBTi4u

 

Thank you for completing the surveys.

To those who are attending school tomorrow due to the guidelines, breakfast club will be open at 8 a.m.

School dinners will be available as usual for those there.

If your child is eligible for free school meals, please complete the survey below and read the information at the top of the survey please.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Le8IcC8FsEeuoYGv_7shRTrUYKObkGFIl9ucMn-c6XRUOUtXNkJOOVg0SUo5MlNRQ09DSkFKM0hBTi4u