Yfory – Tomorrow – Diwrnod Taith y Pysgod – World Fish Migration Day 17.4.18

Yfory bydd yr ysgol yn dathlu diwrnod taith y pysgod felly cofiwch  :

  • Gwisgwch ddillad bob dydd (nid gwisg ysgol)
  • Esgidiau glaw neu esgidiau addas
  • Côt law

Tomorrow the school will be celebrating world fish migration day, so please remember :

  • Wear everyday clothes (not school uniform)
  • Wellies or suitable footwear
  • Rain coat