Ymarfer cor heno -Tonight’s Choir Practise

O ganlyniad i’r lleiafrif sydd yn bwriadu aros ar gyfer yr ymarfer cor heno, bydd rhaid gohirio am yr wythnos hon.

Byddwn yn ymdrechu i ymarfer yn ystod yr wythnos. Mae cyfle rwan i flwyddyn 4 ymuno yn y cor.  Byddaf yn gadael i chi wybod os byddwn yn ymarfer ar ol ysgol wythnos nesaf.

 

Tonight’s choir practise is cancelled due to the minority of pupils planning to attend.

We will try and practise during the week when possible. There is now an opportunity for year 4 pupils to join the choir.

I will confirm if we will be practising after school next week.