Ymarfer dawnsio yr Urdd dancing practise

Bydd ymarfer y ddawns aml-gyfrwng yn cychwyn nos yfory (Nos Fercher, 15ed o Ionawr) tan 4:30 y.p.

Mae’r ddawns yma ar gyfer disgyblion bl 3-6. Mae’n rhaid i bob plentyn fod yn aelod o’r Urdd er mwyn cymryd rhan. Bydd y gystadleuaeth dawns yn yr Ysgol Uwchradd ar y 13eg o Chwefror am 4:30 y.p.

Cofiwch diod a snac ar gyfer yr ymarfer.

The Variety dance practises will start tomorrow night (Wednesday, 15th January) until 4:30 p.m.

The dance is open to pupils in years 3-6. Every child competing must be a member of the Urdd. The dance competition will be help at the High School on the 13th of February at 4:30 p.m.

Please remember to bring a drink and a snack.