Ymarferion yr Urdd Practises

Dydd Sul – Dawnsio Disgo 10:00 – 12:00

Dydd Llun

*Dawnsio Disgo tan 5:00 y.h

*Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac Iau tan 4 y.h.

Dydd Mawrth

*Unawd Cerdd dant bl 3 a 4 tan 4:30 y.h.

Dydd Iau

*Ymgom tan 4:00 (Os yw’r plant yn cystadlu yn y dawnsio disgo, gallwn eu cymryd i’r ysgol Uwchradd yn barod i gystadlu).

*Cystadleuaeth Dawnsio disgo a Dawnsio Gwerin yn yr Ysgol Uwchradd – 4:30 p.m.

Ni fydd ymarfer pel-rwyd na Chor yr wythnos hon.

Sunday – Disco Dancing 10:00 – 12:00

Monday

*Disco Dancing until 5:00 p.m.

*Cerdd Dant Solo Year 2 adn under untol 4:00 p.m.

Tuesday

*Cerdd Dant Solo – Year 3 & 4 until 4:30 p.m.

Thursday

*Ymgom until 4:00 p.m. (If tour child is competing in the dance competition too, we will take them up to the High School ready to compete).

*Disco Dancing and Folk Dancing competition  at the High School – 4:30 p.m.

No Netball or choir practise this week.