Ymarferion yr Urdd practises

Dyma’r drefn ar gyfer ymarferion ar ol ysgol yr wythnos hon;

Dydd Mawrth tan 4:15 – Côr (Bl 4, 5 a 6)

Dydd Mercher tan 5:30 – Dawnsio Disgo (Bl 5 a 6)

Dydd Iau tan 4:30 – Pel rwyd i bawb (Bl 4, 5 a 6) – Ysgol Uwchradd

Dydd Gwener tan 5:30 – Dawnsio Disgo (Bl 5 a 6)

Dim Dawnsio disgo dydd Sul.

Dydi hi ddim y rhy hwyr i ymuno;

http://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Below is the timetable of practises after school this week;

Tuesday til 4:15 – Choir (Yrs 4, 5 & 6)

Wednesday til 5:30 – Disco Dancing (Yrs 5 a 6)

Thursday til 4:30 – Netball for everyone (Yrs 4, 5 & 6) – High School

Friday  til 5:30 – Disco Dancing (Yrs 5 a 6)

No Disco dancing on Sunday.

It isn’t too late to join;

http://www.urdd.cymru/en/join/