Ymgynghoriad – Consultation

Heddiw yw’r diwrnod olaf i ymateb i’r ymgynghoriad ar uno Ysgol G.G. Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin, i greu ysgol pob oed newydd yn y dref. 

https://cy.powys.gov.uk/article/5275/Ysgol-GG-Llanfyllin-ac-Ysgol-Uwchradd-Llanfyllin

Today is the last day for you to respond to the consultation on merging Llanfyllin C.P. School and Llanfyllin High School, to create a new all-through school in the town.

https://en.powys.gov.uk/article/5267/Llanfyllin-C.P.-School-and-Llanfyllin-High-School?fbclid=IwAR0IfIOAUCyQ9cZpDSGHx2s04plKBVmzNycibDtTtLKADRBf8BID1zbQw-U