Ymgynhoriad – Consultation

Fel y gwyddoch, yn dilyn cais gan gyrff llywodraethol y ddwy ysgol, mae’r Cyngor wedi cychwyn ymgynghoriad ar uno Ysgol G.G. Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin, i greu ysgol pob oed newydd yn y dref. 

I ymateb i’r ymgynghoriad, gallwch:

Yn ogystal, cynhelir dau sesiwn galw heibio yn ystod y cyfnod ymgynghori. Cynhelir y rhain ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Iau 10 Ionawr, Ysgol G.G. Llanfyllin, 4-8pm
  • Dydd Mercher 16 Ionawr, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, 4-8pm

https://cy.powys.gov.uk/article/5275/Ysgol-GG-Llanfyllin-ac-Ysgol-Uwchradd-Llanfyllin

 

As you are aware, following a request from the governing bodies of the two schools, the Council has begun consultation on merging Llanfyllin C.P. School and Llanfyllin High School, to create a new all-through school in the town.

To respond to the consultation you can:

  • E-mail the School Transformation Team – school.consultation@powys.gov.uk
  • Write to the School Transformation Team, Powys County Council, County Hall, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG

In addition, two drop in consultation sessions will be held during the consultation period. These will take place on the following dates:

  • Thursday 10th January, Llanfyllin C.P. School, 4-8pm
  • Wednesday 16th January, Llanfyllin High School, 4-8pm

https://en.powys.gov.uk/article/5267/Llanfyllin-C.P.-School-and-Llanfyllin-High-School