Ymgysylltu efo rhieni – Parental engagement

Mae dau ddigwyddiad o ymgysylltu a rhieni wedi bod yr wythnos hon;

  • Prynhawn Cymraeg – Heddiw
  • Cyflwyniad i rieni am ddigwyddiadau llynedd – nos Lun

Diolch i’r rhieni am ddod.

Byddwn yn cynnal mwy o weithgareddau yn y dyfodol ac hoffwn weld  mwy o rieni yn dod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau i hwyluso’r broses ac eich hannog i ddod gadewch i ni wybod.

 

We have had to parental engagement events this week;

  • Welsh afternoon – today
  • Presentation for parents on last years activities – Monday evening

Thank you to the parents for coming. 

We will be holding more events in the future and we would like more parents to attend. If you have any questions or suggestions to ease the process and encourage you to come, let us know.