Ymweliad Preswyl Caerdydd – Blwyddyn 6 / Cardiff Residential Visit – Year 6 – 26 & 27.10.18

Gweler y llythyr atodol.  A fyddech cystal â chwblhau’r ffurflen a’i ddanfon yn ôl erbyn Dydd Mercher, Medi 25ain y man hwyraf.

See Attached Letter.  Please return the slip by Wednesday 25th September at the latest.

Trip_Caerdydd 2018