Yr wythnos gyntaf – The first week

Wel, am wythnos llwyddiannus yn ôl yn yr ysgol. Pawb wedi bod yn wych!  Gwisg ysgol cywir yn edrych yn smart. Mae’r plant wedi addasu yn dda i’r newidiadau yn yr ysgol. Newid dosbarth, athrawon a threfniadau.

Er gwybodaeth, dydi’r plant ddim yn defnyddio’r brif fynedfa yn ystod oriau ysgol rhagor. Mae hyn yn sicrhau bod yr ysgol yn un diogel. Rydym yn gallu sicrhau does neb anghyfarwydd yn gallu dod mewn i’r adeilad heb ganiatad. Os ydych eisiau ein gweld am unrhyw reswm, canwch gloch y drws, ac bydd aelod o’r staff yn hapus i’ch helpu. Os ydych ar frys neu efo unrhyw lythyron yr ydych eisiau i gyrraedd y Swyddfa neu athrawon, mae croeso i chi bostio llythyr/ arian yn ein blwch postio newydd. (Gweler y llun isod) Ond, cofiwch rhoi enw eich plentyn ar yr amlen. Mae’r blwch dan glo bob amser, ond gofynnwn i chi beidio a phostio unrhywbeth ar ôl 3:30 y.p. os gwelwch yn dda.

Well, a successful first week back at school. Everyone has been great! Looking smart in the correct school uniform.  Pupils have adapted very well to our new arrangements.  New classes, new teachers and new routines.

For your information, the children no longer use the main entrance during school hours. This ensures that the school is safe at all times. We can ensure that unfamiliar people can not enter the school building without authorisation. If you wish to see a member of staff for any reason, ring the door bell and we will be more than happy to help you. However, if you are in a hurry, you are welcome to use our new post box (see image below), where you can post any letters or monies. Please remember to label the envelope with your child’s name. The post box is locked at all times, but we ask that you do not post anything after 3:30 p.m.

Diolch yn fawr