Ysgol ar gau yfory – School closed tomorrow

Oherwydd tywydd anffafriol, fe fydd yr ysgol ar gau yfory. Bydd y tymheredd yn is na rhewbwynt dros nos a fydd yn ychwanegu at yr amodau difrifol. Cadwch yn ddiogel ac yn gynnes ac fe welwn ni chi ddydd Mawrth.

Due to adverse weather and conditions not improving the school will be closed tomorrow. Temperatures are set to go below freezing overnight which will only add to the treacherous conditions. Please stay safe and warm and we will see you on Tuesday.

http://www.powys.gov.uk/en/schools-students/find-out-if-a-school-is-open-or-closed/