Ysgol yn ail agor / School reopens – 10.4.18

Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r gwyliau. Cofiwch y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant yfory, 10fed o Ebrill.

Bydd ‘Tango Mango’ (Ffrwythau) ar gael yn cychwyn yn ôl  yfory – £1-00 ar gyfer yr wythnos hon.

Mae’r fwydlen ginio ar gyfer y tymor yn aros yr un fath.  Gweler y fwydlen atodedig gyda dyddiadau ar gyfer y tymor hwn yma.

Hope everyone enjoyed the Easter break.  A reminder that the school reopens for the children tomorrow,  April 10th.

Tango Mango (Fruit) will start back tomorrow – £1-00 for this week.

The lunch menu for this term remains the same.  See attached menu with dates for this term here.