Ysgol yn ail agor/ School reopens

Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r gwyliau. Cofiwch y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant yfory, 24ain o Ebrill.

Mae’r fwydlen ginio newydd ar gyfer y tymor ar gael yma.

Hope everyone enjoyed the Easter break. A reminder that the school reopens for the children tomorrow,  April 24th.

The new lunch menu for the term is available here.