Bore bywiog gyda myfyrwyr Academi SWG a gafodd gyflwyniad i waith trydanwr gan Jason a Jake o gwmni SWG Construction.  Dros yr wythnosau nesaf bydd y disgyblion yn cael eu  rhannu’n dimau o dri a rhoi eu sgiliau newydd ar brawf drwy gynhyrchu eu bwrdd trydanol eu hunain. 


A lively morning for the SWG Academy students who were treated to an introduction to the work of an electrician by Jason and Jake from SWG Construction. Over the coming weeks the pupils will now split into teams of three and put their newly learnt skills to the test by producing their own electrical board.