Cynllun wythnnos 5/ Week 5 planner

A hithau dal yn braf rydym at fin cychwyn wythnnos 5 o ddysgu o bell. Hon yw’r wythnos olaf cyn yr hanner tymor wythnos nesaf.

Cofiwch gallwch ebostio’r ysgol os ydych yn cael unrhyw broblemau ar office@llanfyllin.powys.sch.uk

With the sun still shining we are about to start week 5 of distance learning. This is the last week before half term next week.

Remember to email the school office@llanfyllin.powys.sch.uk if you are having any problems.

Diolch yn fawr.

Wythnos 5 (18.05) CS

Wythnos 5 18.5.2020 Blwyddyn 3&4

Wythnos 5 18.5.2020 Blwyddyn 5&6

Neges teams Blynyddoedd 3, 4, 5 &6/ Years 3, 4, 5&6 Teams message

Er gwybodaeth, yn ystod yr wythnos yma mi fydd eich athrawon, Mrs BW Jones, Mrs BE Jones, Miss C Ellis a Mrs A Davies yn trefnu sgwrs grwp. Os medrwch, ond peidiwch a phoeni os nad ydych yn gallu, a fedrwch edrych ar teams peth cyntaf yn y bore er mwyn gweld beth fydd trefn y grwpiau.

Diolch

For your information, during this week your teachers, Mrs BW Jones,  Mrs BE Jones, Miss C Ellis and Mrs A Davies will be organizing a group discussion. If you can could you look on teams in the morning so you can see the organisation of the groups. Don’t worry if for some reason you are unable to do so.

Thank you.

Cynllun wythnos 4

Wrth i ni ddechrau wythnos 4 o ddysgu gawn ni ddymuno yn dda i Mrs Sioned Vaughan wrth iddi ddechrau ei chyfnod mamolaeth ac rydym yn croesawu Mrs Ann Roberts atom fel pennaeth dros dro. Yn atodol mae amlinelliad o weithgareddau wythnos 4. Ebostiwch office@llanfyllin.powys.sch.uk os ydych yn cael unrhyw drafferthion.

As we are about to start week  4 of distance learning we would like to wish Mrs Sioned Vaughan all the best as she starts her maternity leave and we would like to welcome Mrs Ann Roberts as our acting head teacher. Attached is an outline of week 4 activities. Email office@llanfyllin.powys.sch.uk if you have any problems.

Cadwch yn saff/ Keep safe

Diolch

Wythnos 4 11.5.2020 Blwyddyn 5&6

Wythnos 4 (11.5.20) – 3 & 4 (1)

Wythnos 4 (11.05) CS

Darllen – Reading

Mae llawer yn gofyn am adnoddau darllen er mwyn darllen adref. Gweler yr awgrymiadau isod ogydd. Maent wedi eu trefnu mewn i 3 categori; Cynnar, Datblygu, Hyderus.

Many are asking for reading resources to read at home. Please see the suggestions below. They have been split into 3 categories; Early, Developing, Confident.

 

Cysylltiadau ac apiau Cymraeg i bob oed/ Links and apps for every age (please scroll through to have a look)

English Syniadau a Gwefannau (Saesneg)[17230]

Syniadau a Gwefannau (Cymraeg)[17229]

 

Darllenwyr cynnar – Early readers

Cymraeg

Tric a Chlic (O’r derbyn) – cofrestrwch am ddim – https://tricachlic.cymru/cy

Amryw o lyfrau darllen syml – https://www.cscjes-cronfa.co.uk/repository/resource/363d38c0-5bbb-4427-9dc7-02e99289fe22/en

Welsh

Tric a chlic (from Reception age) – register for free – https://tricachlic.cymru/en/uab

A variety of simple reading books https://www.cscjes-cronfa.co.uk/repository/resource/363d38c0-5bbb-4427-9dc7-02e99289fe22/en

Moli – Cam A a B- https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/welsh/moli/cym/index.html

English – Saesneg

English phonics Gameshttps://www.phonicsplay.co.uk/ (Free log in)

English reading books – https://home.oxfordowl.co.uk/books/free-ebooks/

 

Datblygu- Developing

Cymraeg – Welsh

Cyfres Moi a Twm – https://hwb.gov.wales/repository/resource/a379dab8-3f97-4642-8d89-80d3a4807511/cy

Cyfres Moli – Cam C – https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/welsh/moli/cym/index.html

English – Saesneg

Oxford Reading Owl – https://home.oxfordowl.co.uk/

Perspective stories – https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/aln/en/front-ends/perspective-ks2/index.html

 

Hyderus- Confident

Cymraeg – Welsh

https://hwb.gov.wales/repository/resource/2f993055-60c6-44bc-8e44-31c92eefdd66/cy

Cyfres Moli – Cam Ch – https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/welsh/moli/cym/index.html

Cylchgrawn – Cliciadur – https://hwb.gov.wales/repository/resource/ff4afd70-678d-4b46-9ad6-dad079eb9f54/cy

English – Saesneg

https://hwb.gov.wales/repository/resource/2f993055-60c6-44bc-8e44-31c92eefdd66/en

Oxford Reading Owl – https://home.oxfordowl.co.uk/

Perspective stories – https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/aln/en/front-ends/perspective-ks2/index.html

Magazine – Clic ir Cymru https://hwb.gov.wales/repository/resource/ff4afd70-678d-4b46-9ad6-dad079eb9f54/en

 

Addas i bawb – Suitable for all

Beth am ymuno gyda’r llyfrgell ar lein? Gall aelodau’r llyfrgell llwytho e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, e-Gylchgronau ac e-Gomics am ddim

https://cy.powys.gov.uk/e-Lyfrgell

Why not join the library online? Library members can download eBooks, eAudiobooks, eMagazines and eComics for free.

https://en.powys.gov.uk/elibrary