Eisteddfod yr Urdd

Da iawn pawb am gystadlu  yn yr Eisteddfod Rhanbarth ddoe. Gwnaeth pawb yn wych i gyrraedd y sir.

Llongyfarchiadau i’r canlynol am gyrraedd y llwyfan;

Well done everyone for competing at the county Eisteddfod yesterday. Everyone did fab to get to county level.

Congratulations to the following we got to the stage;

  • Unawd Cerdd Dant Solo – Bl 2 ac iau/ Year 2 & under – 3ydd/ 3rd – Alys Lloyd-Jones

– 4ydd/ 4th – Gwen Llwyd Evans

  • Unawd Cerdd Dant Solo – Bl/ Yr 3 & 4 – 3ydd / 3rd – Cerys Boyd

– 4ydd/ 4th  – Elen Evans

  • Cor/ Choir – 2il/ 2nd
  • Unawd Gitar/ Guitar Solo – 1af/ 1st – Rhys Best

Bydd Rhys yn mynd ymlaen i gystadlu yn y genedlaethol yng Nghaerdydd – Pob lwc Rhys!

Rhys will now go on to compete in the final in Cardiff -Good luck Rhys!

 

Diolch i’r staff am eu holl waith yn hyfforddi ac i Megan Llwyn Glas, Nikki Dixon, Delyth Evans a Bethan Lloyd-Owen am eu cymorth hefyd.

Thank you to the staff for their hard work and to Megan Llwyn Glas, Nikki Dixon, Delyth Evans a Bethan Lloyd-Owen for their support too.

Traws Gwlad – Cross Country

Da iawn i’r plant a oedd wedi rhedeg yn nhraws gwlad WASPS yn y Trallwm heddiw. Roedd rhwng tua 60-70 o blant ym mhob ras.

Dyma’r canlyniadau;

Well done to all the children that ran in the WASPS cross country at Welshpool today. There were between 60-70 children in each race.

Here are the results;

Merched Bl 3  – Year 3 girls

7 – Cerys Boyd

28 – Ffion Gittins

31 – Elen Evans

36 – Natasha Evans

40 – Isla Corbett

42 – Celyn Roberts

47 – Thea Evans

49 – Jessica Poole

60 –Betsi Magor

 

Bechgyn Bl 3  – Year 3 boys

8 – Jack Jones

18 – Noah Carrington

30 – Will Jones

34 – Llyr Jones

42 – Llion Morris

 

Merched Bl 4  – Year 4 girls

22 – Annabel Dalmer

37 – Tia Greer

58 – Celyn Lewis

59 – Lwsi Davies

 

Bechgyn Bl 3  – Year 3 boys

25 – Kacsper Weiss

40 – Harri Best

48 – Charlie Jones

 

Bechgyn Bl 5  – Year 5 boys

15 – Harri Jones

45 – Ryan Evans

48 –Billy Barret

49-Harri Peate

57 –Rhys May

59  – Daniel Furniss

 

Merched Bl 6  – Year 6 girls

4 – Glesni Woodman

7 – Isla Boyd

11 – Soffia Jones

28 – Aimee Davies

45 – Hailey Davies

 

Bechgyn Bl 6  – Year 6 boys

21 – Sion Woodman

32 – Owain Lloyd-Jones

43 – Matthew Morris

44 – Rhys Best

 

Traws gwlad – Cross country

Traws Gwlad dydd Gwener.

Bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn gwisgo gwisg ymarfer corff  (trowsus hamdden neu trowsus byr) ond mi fyddwn y darparu crys ysgol. Does dim angen dod a gwisg ysgol ar gyfer y prynhawn. Mi fydd y plant nol yn yr ysgol erbyn amser cinio.

Cross Country Friday.

Pupils will need to wear P.E. clothing (shorts or jogging bottoms). We will supply a school top. Pupils don’t need to bring a school uniform for the afternoon. The pupils will be back for lunch.