Cafodd disgyblion uwchradd eu hamserlenni newydd ddoe a fydd yn dechrau ar ôl hanner tymor. Bydd hyn yn rhoi mantais i ddisgyblion, yn enwedig yn ystod blynyddoedd arholiadau, cyn y symudiad ‘swyddogol’ i’r grŵp blwyddyn newydd ym mis Medi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r ysgol. 


Secondary pupils were given their new timetables yesterday which will start after half term. This will give pupils, especially in examination years, a head start before the ‘official’ move to the new year group in September. If you have any questions, please contact the school.