Ar ran y corff llywodraethol, y staff ac yn bwysicach na dim myfyrwyr Ysgol Llanfyllin, hoffem ddatgan ein diolch enfawr i’r busnesau a’r unigolion sydd yn garedig iawn wedi cyfrannu tuag at yr apêl gliniaduron a gafodd ei drefnu ar ein rhan gan Lady Linlithgow o Bryngwyn Hall, Bwlch-y-Cibau.

Cawsom ymateb anhygoel i’r apêl ac mae’r arian a godwyd wedi ein galluogi i brynu 25 gliniadur newydd yn ogystal â’r 6 gliniadur a dderbyniwyd sydd yn ganlyniad rhagorol. Bu hyn yn gymorth mawr i ni fedru dosbarthu gliniaduron i deuluoedd oedd fwyaf eu hangen yn ystod y cyfnod clo ar gyfer dysgu o bell.

Rydym yn ddiolchgar dros ben am eu cymorth a’u cefnogaeth.


On behalf of the governing body, the staff and most importantly the students of Ysgol Llanfyllin, we would like to say a huge big thank you to the following businesses and individuals that have very kindly donated to the laptop appeal that Lady Linlithgow of Bryngwyn Hall, Bwlch-y-Cibau organised on our behalf.

We had an amazing response to the appeal and the funds raised helped us purchase 25 new laptops with a further 6 donated which is an outstanding result and helped us get laptops out to families that needed them the most during lockdown for remote learning.

We are extremely grateful for all of their help and support.

Busnes / BusinessCyswllt / Contact
Barry Thomas Forestry Contractors   Barrythomas19@gmail.com 
Bodfach Hall, Llanfyllin   www.bodfachtrust.org.ukMr and Mrs Simon Baynes
Bryn Vyrnwy Holiday Park   www.brynvyrnwyholidaypark.co.ukDoug Williams
Bryngwyn Estate   www.bryngwyn.com estate@bryngwyn.comSir Henry Ropner 
Bryngwyn Estate Double Barrelled Shooting   www.doublebarrelledshooting.com enquiries@bryngwyn.comLady Linlithgow
Collfryn Farm Cottages   www.collfrynfarmcottages.co.ukMr and Mrs Anthony Bartlett
Cookson Travel Limited   Cookson Travel Ltd | Facebook cooksongrouptravel@yahoo.co.uk 
Eric and Albert – Handmade Wooden Toys   www.ericandalbert.comMartin and Rebecca Wincott
Impact Schools Team   IMPACT SCHOOLS TEAM – Home djmayor01@btinternet.comDarren Mayor
J M & E A Jones Sawmill, Llansantffraid   Jones.plasonn@gmail.comJ M & E A Jones
Lloyds Animal Feeds   www.lloydsanimalfeeds.co.uk enquiries@lloydsanimalfeeds.comDavid Lloyd
Metal Recycling
brown@sky.com
Matt and Emma Brown
Nic and Nell’s Poultry   Nik and Nels Poultry | Facebook ncursons86@hotmail.comNick and Nell Cursons
Pickstock Construction   www.pickstockconstruction.comRowland Pickstock
R.E Cookson & Son Contractors   R E Cookson & Son, Welshpool | Road Haulage Services – Yell recooksonandson@googlemail.comTudor Cookson
Roger Parry & Partners   www.rogerparry.net oswestry@rogerparry.net 
Tanat Valley Coaches & Motors   www.tanat.co.uk info@tanat.co.ukChris Chadd
The Stumble Inn, Bwlch y Cibau   www.thestumble.co.uk thestumbleinn@aol.com 
Tomlinson Butchers, LlanfyllinPeter Tomlinson
Trebor Jones & Son   www.treborjones.co.uk
trebstractors@gmail.com 
 
Trederwen Caravan Park   www.trederwencaravanpark.co.ukJohn Ashton
Trederwen Garage, Llansantffraid   D PRITCHARD MOT Centre – Llansanffraid (mot-testers.co.uk)D Pritchard
Tricymoedd Labradors   Tricymoedd labradors | Facebook kevinpchilds@gmail.comKevin Childs
W Jones & Son   W. Jones and Son | Facebook sales@w-jonesandson.co.uk 
William’s Plant and Agricultural ContractorsRob Williams
Woofterz Dog Grooming, Llanfyllin   Woofterz DOG Grooming | Facebook hellowoofterz@gmail.com 
Yareal Llanforda Limited   www.yareal.co.uk
info@yareal.co.uk
 
Unigolion / Individuals
Mark Fotheridge
The Earl and Countess of Gowrie
Lady Hague
Mr and Mrs Robert Hall
Mr Christie Hart
Miss Christine Horton
Professor Yonne Jones
Mr and Mrs Jones-Perrott
Mrs H O’Hanlon
Daniel and Justyna Osmeda
Professor David Watkins
Mr and Mrs Jonathan Wilkinson