Rydym yn ystyried gwneud newidiadau i’r rheolau ynghylch defnyddio ffonau symudol yn ystod y diwrnod ysgol ac hefyd newidiadau i gwisg ysgol. Hoffem wybod eich barn ar y ddau fater hyn erbyn dydd Llun Mawrth 7ed.

https://forms.office.com/r/1VLs66U0rL


We are considering making changes to the rules around mobile phone use during the school day and school uniform. We would like to know your thoughts on these two issues please by Monday 7th March.

https://forms.office.com/r/1VLs66U0rL