Ysgolion cynradd

Ni fydd unrhyw addysgu byw ar-lein ddydd Iau 11 a dydd Gwener 12 Mawrth. Defnyddir y ddau ddiwrnod yma ar gyfer dysgu cyfunol gan ganolbwyntio ar les. Bydd ysgolion cynradd yn dal i fod ar agor i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen a phlant gweithwyr hanfodol ddydd Iau 11 a dydd Gwener 12 Mawrth.

Ysgolion Uwchradd

Ni fydd addysgu byw ar-lein ddydd Gwener 12 Mawrth. Bydd hwn yn Ddiwrnod Lles i ddisgyblion ysgolion uwchradd.


Primary Phase

There will be no live online teaching on Thursday 11 and Friday 12 March. These two days will be used for blended learning with a focus on wellbeing. Primary schools will still be open for Foundation Phase pupils and children of critical workers on Thursday 11 and Friday 12 March.

Secondary Phase

There will be no live online teaching on Friday 12 March. This will be a Wellbeing Day for secondary school pupils.