Atgoffa – Reminder

Neges i’ch hatgoffa bod angen dychwelyd y canlynol erbyn bore yfory os gwelwch yn dda;

  • Llythyr tocynnau Gwasanaeth Carolau
  • Archeb llyfrau Awen Meirion
  • Llythyr Cinio Nadolig

Yn anffodus, ni fedrwn ni dderbyn unrhyw archebion ar ol bore yfory. Bydd tocynnau a threfniadau amseroedd y gwasanaeth carolau yn cael ei gadarnhau prynhawn yfory.

 

A message to remind you to return the following by tomorrow morning please;

  • Letter for Christmas carol service tickets
  • Awen Meirion book order
  • Christmas dinner letter

Unfortunately, we are unable to take any orders after tomorrow morning. Tickets and organisation of times for the carol service will be confirmed tomorrow afternoon.