Athletau Dan Do – Indoor Athletics

Digwyddiad Decathlon Athletau Dan Do  – Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Dydd Gwener, Chwefror 14eg 2020 (yfory)

(12.00 yp – 2.45 yp)

Annwyl Rieni,

Trefnwyd i holl blant Blwyddyn 5 a 6 Dosbarth Mrs. A. Davies a Miss C. Ellis i gymryd rhan yn y digwyddiad uchod. Bydd angen i’ch plentyn ddod â diod o ddŵr a byddwn yn cael cinio cynnar. Os oes unrhyw broblem, gadewch i ni wybod.

Indoor Athletics Decathlon – Llanfyllin High School

Friday 14th February, 2020 (Tomorrow)

(12.00 pm – 2.45 pm)

Dear Parents,

Arrangements have been made for   all   Year  5  and 6   pupils   in   Mrs. A. Davies  and  Miss C. Ellis’ classes to take part in the above event.  Your child will need to bring a drink of water and they will have an early lunch. If there is any problem, please let us know.