Bydd Athletau Dan Do Campau’r Ddraig ar ddydd Mawrth 31/01/2023 yma yn Ysgol Llanfyllin ar gyfer blynyddoedd 5 a 6. Gofynnir i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff os gwelwch yn dda gyda siwmper ysgol. Mae cast Matilda yn ymarfer yn ystod y dydd a byddant yn cymryd rhan rhwng y gweithgareddau/ ymarferion.


The Dragon Sports Indoor athletics will be on Tuesday 31/01/2023 here at Ysgol Llanfyllin for year 5 and 6. We ask all pupils to come to school wearing P.E. clothing and a school jumper. The Matilda cast will be practising during the day they will be taking part in between activities/ rehearsal.