Annwyl Rieni/ Gwarchodwyr                                                                                                            

Fel yr ydych yn gwybod, mae disgyblion bl 5 a 6 yn mynd i wersyll yr Urdd, Glan Llyn dydd Iau, 8.07.21. Gweler y wybodaeth ychwanegol isod os gwelwch yn dda. Bydd ffurflen meddygol yn mynd adref efo’ch plentyn. Cwblhewch a’i ddychwelyd cyn ddydd Iau os gwelwch yn dda.

Amser gadael: 8:30 y.b.

Amser dychwelyd:4:15 y.p.

Bydd angen: Dillad ac esgidiau spar, tywel, pecyn bwyd a diod.

Gweithgareddau: Canwio, adeiladu rafft, wal ddringo, a cwrs rhaffau

*Os yw eich plentyn yn 11 oed, mae’n rhaid iddynt wisgo gorchydd wyneb ar gyfer y daith.                                                                                                                     


As you are aware, year 5 and 6 pupils are going to Glan Llyn on Thursday 8.07.21. Please see further information below. A medical form will be sent home, please complete and return as soon as possible.

Departure time: 8:30 a.m.

Return time: 4:15 p.m.

Your child will need: Spare shoes and clothing, towel, lunch box and a drink.

Activities: canoeing, building a raft, climbing wall and high ropes.

*If your child is 11 years old, they must wear a face mask during the journey.