Blwyddyn 6 – Year 6

Pob lwc i flwyddyn 6 wrth iddynt fynd am ychydig o ddyddiau i’r ysgol uwchradd.

Mi fydd gwasanaeth ffarwelio â nhw yn cael ei gynnal bore dydd Gwener, 19eg o Orffennaf am 10 y.b. Mae croeso i rieni disgyblion bl 6 ddod i’r gwasanaeth yma.

Good luck to year 6 as they spend the next few days at the high school.

Their leavers assembly will be held on Friday, 19th of July at 10 a.m. Year 6 parents are welcome to attend this assembly.