Yfory (Dydd Mercher), bydd Bobol Bach yn cael ei gynnal yn y gampfa. Gofynnwn i chi gasglu eich plentyn o ddrws y gampfa/ drws ystafelloedd newid y bechgyn. Mae’r drws i’r chwith o’r mynediad i glwb brecwast. Bydd arwydd ar y drws.


Tomorrow (Wednesday), Bobol Bach will be held in the gym. We ask that you collect your child from the door to the gym/ boys changing room entrance. The door is to the left near the Breakfast Club entrance. There will be a sign on the door.