Bobol Bach

Mae Bobol Bach wedi bod yn brysur yn meddwl am weithgareddau ar gyfer diwedd y tymor. Dyma beth maent wedi penderfynu;

Bobol Bach have been busy thinking of activities for the end of term. Here’s what they have decided;

 

• 9/7 – coginio /cooking
• 10/7 – Noson gemau/ Games night
• 11/7 – Coginio /Cooking
• 12/7 – Noson ffilm/ Movie night
• 15/7 – Parti Haf/ Summer Party
• 16/7 – Noson Celf a Chrefft/ Arts & Craft night
• 17/7 – Picnic
• 18/7
• 19/7 – Noson ffilm/ Movie night