O ganlyniad i staffio, bydd ‘Bobol Bach’ yn yn cau am 5 o’r gloch nos yfory.


Due to staffing, ‘Bobol bach’ will be closing at 5 p.m. tomorrow.