Bobol Bach

Yn anffodus, dim on 2 riant oedd wedi dod i’r cyfarfod neithiwr, felly doedd dim digon i’w gynnal.

Rydym angen pwyllgor er mwyn i ni barhau efo Bobol Bach. Er mwyn sicrhau dyfodol Bobol Bach rydym wedi ail-drefnu cyfarfod ar gyfer nos Fercher, 2il o Hydref am 7 y.h. yn yr ysgol.

Unfortunately, only 2 parents came to the Bobol Bach meeting last night. Due to the numbers present, we could not go ahead.

We need a committee in order to continue with Bobol Bach. To ensure the future of Bobol Bach we have decided to re-arrange the meeting. The meeting will now be held on Wednesday, 2nd of October at 7 p.m. at the Primary school.