Mae ychydig o newidiadau i’r fwydlen Cynradd yfory. Bydd ‘goujons’ pysgod gyda tatws wedi’u ciwbio i ginio yfory.


There are a few changes to the Primary lunch menu tomorrow. Tomorrow’s lunch will be Fish goujons and diced potatoes.