Sylwch fod y canllawiau ar gyfer Covid 19 wedi’u diweddaru ar 30 Hydref. Mae’r ddolen ar gyfer y canllawiau i’w gweld isod.

https://www.llyw.cymru/canllawiau-i-bobl-sydd-symptomau-haint-anadlol-gan-gynnwys-covid-19


Please note that the guidance for Covid 19 was updated on October 30th. The link for the guidance can be found below.

https://www.gov.wales/guidance-people-symptoms-respiratory-infection-including-covid-19