Bydd canlyniadau eich arholiadau ar gael i chi ddydd Iau 12fed o Awst 2021 rhwng 8.30y.b. a 10.00y.b.  Bydd yr ysgol ar agor i gasglu’ch canlyniadau gyda’r canllawiau Covid 19 cyfredol ar waith.  Bydd unrhyw ganlyniadau na chaiff eu casglu yn cael eu postio ar ddiwedd y dydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at Mrs Graham (jg@llanfyllin.powys.sch.uk) neu Jan Jones(jj@llanfyllin.powys.sch.uk)

Edrychwn ymlaen at eich gweld yfory.


Your exam results will be available for you on Thursday 12th August 2021 between 8.30a.m. and 10.00a.m.  The school will be open to collect your results with the current Covid 19 guidelines in place.   Any results not collected will be posted at the end of the day.

If you have any questions please email either Mrs Graham (jg@llanfyllin.powys.sch.uk) or Jan Jones (jj@llanfyllin.powys.sch.uk)

We look forward to seeing you tomorrow.