Bydd canlyniadau eich arholiadau ar gael i chi ddydd Iau 12fed o Awst 2021 rhwng 8.30y.b. a 10.00y.b.  Bydd yr ysgol ar agor i gasglu’ch canlyniadau gyda’r canllawiau Covid 19 cyfredol ar waith.  Bydd unrhyw ganlyniadau na chaiff eu casglu yn cael eu postio ar ddiwedd y dydd.

Er mwyn i chi gasglu eich canlyniadau ac i gynnal pellter cymdeithasol diogel rydym yn gweithredu’r mesurau diogelwch canlynol:

• Dim ond myfyrwyr sy’n casglu canlyniadau fydd yn gallu mynd i mewn i adeilad yr ysgol.

• Bydd system unffordd yn weithredol.

• Bydd glanweithydd dwylo ar gael wrth fynd i mewn, casglu ac allanfa.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at Mrs Graham (jg@llanfyllin.powys.sch.uk) neu Jan Jones(jj@llanfyllin.powys.sch.uk)

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar y 12fed.


Your exam results will be available for you on Thursday 12th August 2021 between 8.30a.m. and 10.00a.m.  The school will be open to collect your results with the current Covid 19 guidelines in place.   Any results not collected will be posted at the end of the day.

For you to collect your results and to maintain safe social distancing we are implementing the following safety measures:

  • Only students collecting results will be able to enter the school building.
  • A one way system will be operational
  • Hand sanitiser will be available on entry, collection and exit.

If you have any questions please email either Mrs Graham (jg@llanfyllin.powys.sch.uk) or Jan Jones (jj@llanfyllin.powys.sch.uk)

We look forward to seeing you on the 12th.