Penwythnos o gystadu wedi dod i ben. Diolch yn fawr i bawb fu’n cystadlu. Dyma’r canlyniadau. Llongyfarchiadau enfawr i bawb, a phob lwc i’r rhai ddaeth yn 1af fydd yn cynrychioli’r ysgol a Maldwyn yn Ninbych ym mis Mai. Diolch yn fawr i’r staff a phawb sydd wedi bod wrthi yn hyfforddi i roi’r cyfle i’r disgyblion. Byddwn yn derbyn canlyniadau y cystadlaethau torfol wythnos nesaf.


A weekend of competing has come to an end.Thank you to all the pupils that competed. Here are the results. Huge congratulations to everyone, and good luck to those who came 1st who will represent the school and Montgomeryshire in Denbigh in May. Thank you to the staff and everyone that has been preparing the pupils so that they can have this experience. We will receive the results for the group competitions next week.