Bydd 2022 yn flwyddyn enfawr i’r Urdd ac rydym eisiau bod yn ran o ddathliadau’r canmlwyddiant.

Ar ddydd Mawrth 25ain o Ionawr, gwisgwch goch, gwyn neu/a gwyrdd.

Bydd y dathliadau yn dechrau ar y diwrnod hwn gyda pharti pen-blwydd mwyaf yn hanes yr Urdd ac ymgais am ddau deitl GUINESS WORLD RECORD. Mwy o fanylion i ddilyn ar sut y gallwch chi gymryd rhan adref.


2022 will be a major year for the Urdd and we want to be part of the centenary celebrations.

On Tuesday, 25th January, wear red, white and/ or green.

The celebrations will kick off on this day as the Urdd plan to host the biggest-ever birthday celebration and attempt two GUINNESS WORLD RECORDS™ titles. More information to follow on how you can take part at home.


Canmlwyddiant Yr Urdd | Homehttps://100.urdd.cymru/en/party-info/